Νέα

 • Καινούργια αντιπροσωπεία
  (21/1/2009)

  Η εταιρία Χρυσάφης.Α.Ιωάννης & Σια ΕΠΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις με την Γερμανική εταιρία GKM Siebtechnik http://www.gkm-net.de για την αντιπροσώπευση της στην Ελληνική αγορά.

 • Υπαγωγή στα ΤΕΜΠΕ
  (15/1/2009)

  Εγκρίθηκε από την Αγροτική Τράπεζα δάνειο του ΤΕΜΠΕ ύψους 300.000 €.

 • Έγκριση υπαγωγής επένδυσης
  (1/9/2008)

  Εγκρίθηκε πρόταση επένδυσης του Γ’ ΚΠΣ Προγράμματος ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης που υποβλήθηκε μέσω της Αγροτικής Τράπεζας συνολικής αξίας 131.400 €.

Καλώς ορίσατε

Είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε οποιαδήποτε ανάγκη σας αφορά την εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων χειρός, παντός είδους μηχανήματα και εξοπλισμούς συνεργείων, είδη προστασίας εργαζομένων, κατασκευή και εμπορία σωλήνων πιέσεως, εμπορία μηχανημάτων θραύσης αδρανών υλικών, και στην κατασκευή και εμπορία κινητών μονάδων λίπανσης.

Είπαν για μας...

«Ποικιλία, Ταχύτητα, Οικονομία γνώστες της αγοράς και του αντικειμένου τους»

Λατομεία Ν.Κόρακας Καβάλα

«Από ένα ρακόρ μέχρι ένα πλήρες λατομείο, πραγματικά μεγάλη ποικιλία προϊόντων»

ΜΕCON ΑΕ Καβάλα

«Ικανοί συνεργάτες με συνέπεια, ταχύτητα και αξιοπιστία στη συνεργασία μας»

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Κεντρικά Συνεργεία Μαγούλα Αττικής.