Συνοπτική Παρουσίαση

Η εταιρία Χρυσάφης Α. Ιωάννης & Σια ΕΠΕ δημιουργήθηκε το 1995 από την ατομική εταιρία του Χρυσάφη Ιωάννη που προϋπήρχε από το 1987.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είναι 232.000 €. Μέτοχοι της εταιρίας είναι ο Χρυσάφης Ιωάννης του Αθανασίου με ποσοστό 70% και η Κεκροπούλου Σταυρούλα του Ευσταθίου με ποσοστό 30%.

Οι κυριότερες δραστηριότητες της εταιρίας είναι:

  • Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων χειρός
  • Παντός είδους μηχανήματα και εξοπλισμοί συνεργείων
  • Είδη προστασίας εργαζομένων
  • Κατασκευή και εμπορία σωλήνων πιέσεως
  • Εμπορία μηχανημάτων θραύσης αδρανών υλικών
  • Κατασκευή και εμπορία κινητών μονάδων λίπανσης.

Γεωγραφική Κάλυψη

Χώρος δραστηριοτήτων είναι οι Νομοί Καβάλας Δράμας και Ξάνθης με πωλήσεις Λιανικής και Χονδρικής αλλά και μεγάλοι τελικοί πελάτες σε όλη την Ελλάδα.

 

Έδρα

Έδρα της εταιρίας μας είναι το 8 χλμ της Εθνικής Οδού Καβάλας Ξάνθης όπου σε ένα οικόπεδο 6,600m2 διατηρούμε 800m2 αποθηκών και γραφείων. Υποκατάστημα κέντρου στην οδό Βενιζέλου 42 (δεύτερος όροφος).